Fredriksberg: Alle radikale budgetmål er opnået i forlig

Radikale Venstre er igen i år med til at tage ansvar den forsatte udvikling af vores fælles by Frederiksberg. Budgetforliget indeholder mange radikale mærkesager, heriblandt en meget stor styrkelse i indsatsen for at bryde den negative sociale arv, cykelbane til den nye skole på Grundtvigsvej og et mål om Frederiksberg skal blive CO2-neutral. Budgettet er et økonomisk ansvarligt forlig, og i et forlig giver og modtager de forskellige partier for at få enderne til at mødes.

Radikale Venstre samarbejder med de partier de vil tage ansvar for Frederiksberg. Politikken der samarbejdes om, er det vigtigste for os. Derfor takker vi Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti for at indgå budget for 2015, der mere specifikt bl.a. indeholder de følgende radikale mærkesager:

1. En ny “mønsterbryderpulje” til at bryde den negative sociale arv. Der er afsat 5 mio. kroner om året til puljen og formålet er at give alle børn og unge samme mulighed for at få en uddannelse uanset social baggrund. Det er en radikal mærkesag som vi bragte ind i forhandlingerne og som nu skal realiseres i tæt samarbejde med lærerne og pædagogerne, der skal være repræsenteret i dette såkaldte §17 stk 4 udvalg

2. En øget miljøindsats og et mål om at kommunen skal blive CO2 neutral. Frederiksberg skal frem til 2035 skal reducere sin CO2 udledning med 85 pct. Det lykkedes imidlertid at skaffe flertal for at tage skridtet fuldt ud, så ambitionen nu er at være CO2-neutral.

3. Arbejdet med etablering af en ny kulturskole fortsætter. Der var opbakning til at købe en grund til skolen og der er afsat midler til en dialogbaseret idekonkurrence, hvor 2-4 konsortier inviteres til at udvikle projektet. Skolen vil være det perfekte afsæt til at bringe kommunen helt i front på kulturområdet.

4. Sikker skolevej. Radikale Venstre har tidligere fremsat forslag om cykelbane og etablering af en sikker skolevej forud for åbning af den nye skole på Grundtvigsvej. Skolen tages i brug i august 2015, og der er nu afsat et større beløb der omfatter trafikhastighedsdæmpende foranstaltninger, etablering af cykelbane, p-kælder til områdets bilejere og en række andre trafiksikkerhedstiltag der skal sikre en sikker skolevej.
Vi ser frem til i fællesskab med borgerne at udvikle Frederiksberg til en spændende og moderne by for alle.

Yderligere oplysninger:
Morten Jung, 1. Viceborgmester, Rådmand og Formand for Kultur og Fritidsudvalget, telefon 28 98 27 71
Karsten Lauritsen, Formand for Børneudvalget, telefon 26 85 85 95