Kommunen skal ikke tvinge børn i bestemte daginstitutioner

Slut med at passe dit eget barn, slut med at dit barn kommer i skoven, og slut med at finde privat børnepasning, som passer til dig. Det er tonerne fra S, SF og EL i København, som netop har nikket ja til at rulle en række fleksible dagpasningsmuligheder tilbage. Målet er, at børnefamilierne alle skal vælge en standardiseret, kommunal daginstitution. Den form for kassetænkning er ude af trit med børnefamiliernes behov for fleksibilitet og diversitet i den kommunale kernevelfærd.

Det er helt misforstået at tro, at alle børnefamilier er ens og derfor har brug for samme dagpasningsløsning. Både børn, forældre og familier er forskellige og skal ikke behandles som anonyme brikker i et forsøg på at standardisere vores liv. Hvis man vurderer, at det er bedst for sit barn og sin familie at passe barnet hjemme frem for at sende barnet i daginstitution, skal vi som kommune naturligvis bidrage til, at det kan hænge sammen.

Vi ønsker, at København skal være en attraktiv by for alle børnefamilier. Fra politisk hold skal vi skabe rammerne for, at den enkelte familie kan få hverdagen til at hænge sammen. Det er derfor ærgerligt, at de tre partier har flertal i Børne- og Ungdomsudvalget til at gennemtrumfe besparelser på udflytter- og skovbørnehaver samt for ordningen med at passe sit eget barn i hjemmet med tilskud. Begge tiltag er i sin tid indført, fordi der manglede kapacitet på pasningsområdet. Men i Radikale Venstre er vi af den holdning, at begge tilbud har en stor værdi i sig selv.

Udflytterinstitutionerne giver Københavns børn mulighed for en hverdag i grønne omgivelser. Nogle børn har udfordringer, som gør, at de ikke trives i en bybørnehave. De kan have brug for plads omkring sig, god mulighed for bevægelse eller frisk luft. Som kommune har vi en stor opgave med at inkludere børn med særlige udfordringer i almene tilbud, og her bidrager udflytter- og skovbørnehaverne positivt.

Muligheden for i en periode at passe sit barn i hjemmet med tilskud bidrager også til en større variation i pasningstilbuddene. En variation som gør, at flere familier har mulighed for at finde et tilbud, der passer til dem som familie og til netop deres barn. Børn er ikke nødvendigvis klar til at komme i daginstitution på samme tidspunkt, og nogle har mere brug for den nærhed og tryghed, som kan skabes i hjemmet.

Hvis børnefamilierne skal blive i København, fordrer det en variation i kommunens tilbud, så børnefamilierne kan få hverdagen til at hænge sammen, og børn med særlige behov får gode rammer for at fungere i almentilbuddene. Derfor skal vi naturligvis bevare de fleksible tilbud, som allerede findes, og ikke tvinge familierne ind i snævre tilbud.

Tommy Petersen, Børne- & Ungdomsordfører, og Anne Marie Geisler Andersen, Medlem af Børne- & Ungdomsudvalget, begge Radikale Venstre
foto-3Tommy Petersen