Udtalelse om trafikpolitik i Hovedstaden

Hovedstadens radikale glæder sig over at staten sammen med Københavns Kommune er blevet enige om en forlængelse af metroen til Sydhavnen og Ny Ellebjerg Station og ser frem til at den kollektive trafik i fremtiden kan styrkes i forhold til de nære forstadskommuner for at modvirke pendlertrængsel. Også de bedre forbindelser til Nordhavn, med biltunnel til Nordhavn og udbygget metro, er påskønnede investeringer.

Samtidig noterer Hovedstadens radikale sig at staten efter denne aftale ikke vil investere flere penge i metroen. Vi håber og formoder at dette ikke skal forstås som et stop for statslige investeringer i kollektiv trafik i hovedstadsområdet som sådan, og vi håber i særdeleshed at det ikke skal forstås således at staten i stedet vil prioritere bil-infrastruktur i form af en lang havnetunnel som genererer mere biltrafik i København.