Resolutionsforslag til Landsmødet

Det er igen blevet tid til at starte processen med resolutionsforslag stillet af medlemmer under Hovedstadens Radikale Venstre. For jer der ikke måtte vide det, så er resolutionsforslag noget man som medlem kan få til behandling på årets landsmøde. Hvis vedtaget, er det radikal politik. Læs mere omkring formkrav og proceduren op til landsmødet 2014.For os som Hovedstadens Radikale Venstre, skal du som medlem i første omgang notere dig følgende datoer:

Uge 23: Du modtager denne mail om informationer omkring formkrav, procedure og datoer.

Fredag d. 1. aug:
Deadline for indsendelse af resolutionsforslag til næstformand Morten Kollerup på morten.kollerup@gmail.com. Morten bekræfter modtagelsen.

Tordag d. 7. aug: 
Forretningsudvalget vil op til denne dato have sammentrådt og bearbejdet de indkomne forslag. Samme dato vil disse blive sendt ud til storkredsbestyrelsen til gennemlæsning og med mulighed for at stille ændringsforslag til resolutionsforslag. Disse skal ligeledes fremsendes til Morten Kollerup før storkredsbestyrelsesmødet d. 12. aug.

Tirsdag d. 12. aug: 
De indkomne resolutionsforslag vil blive behandlet som punkt på dagsorden for storkredsbestyrelsesmødet denne dag. Disse vil blive modtaget d. 7. aug ordnet i tre katagorier:

  • Resolutioner til særskilt debat og afstemning
  • Resolutioner indstillet til vedtagelse uden debat
  • Resolutioner indstillet til afvisning uden debat

Torsdag d. 14. aug. kl. 9.00:
Vedtaget resolutionsforslag fremsendes til landssekretariatet.