Udvidede åbningstider i daginstitutionerne

Det er ikke hysteri, når forældre beklager sig over ikke at kunne få deres familieliv til at hænge sammen. Kommunens pasningsmuligheder for børn er nemlig endnu ikke helt tilpasset nutidens arbejdsmarked, og derfor vil de Radikale i København skaffe flere pasningsmuligheder om aften, natten og i weekenden.

Det er ikke for sjov, at Dansk Erhverv, Dansk Arbejdsgiverforening, en lang række af fagforbund og forældre ønsker udvidede åbningstider i daginstitutionerne. Det er fordi, der er et stort behov. Og det er helt klart en kommunal opgave, at sikre pasningsmuligheder, der er tilpasset nutidens arbejdsmarked.”, udtaler Børne- og Ungdomsordfører, Tommy Petersen.

Har du aftenvagten i Bilka, står du i butik i weekenden eller har du nattevagter som sygeplejerske er det stadig svært at få passet dine børn i Københavns kommune. Én døgnåben daginstitution med blot 22 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser dækker hele København om aften og om natten, hvor der p.t. er 49 børn på venteliste; seks institutioner har åbent i dagtimerne i weekenden, mens et fåtal har åbent til kl. 18.00 i hverdagene, hvor det virkelig kniber.

Vi kan ikke være bekendt at spekulere i penge, når det smadrer børnefamiliernes hverdag. Man kan ikke bare sige, at forældre må gå ned i tid på arbejdet eller, at den ene kan sige sit job op. Udover at mange er enlige forældre, der kæmper for at få det hele til at hænge sammen, så er det også en illusion at tro, at alle familiers økonomi kan holde til det”, uddyber Tommy Petersen og fortsætter, ”vi er kommet et godt stykke vej i Københavns Kommune med at sikre fleksibilitet i pasningsmulighederne inden for tidsrummet 6-18.00 i hverdagene, men det er slet ikke nok til at dække behovet endnu”.

Derfor vil de Radikale have oprettet yderligere én døgnåben daginstitution i kommunen og sikre, at der i hverdagene er pasningsmuligheder op til kl. 20.00 på flere andre daginstitutioner.

Det er vigtigt, at vores pasningsmuligheder understøtter arbejdsmarkedets behov, så forældre ikke skal sige nej til et arbejde, fordi de ikke kan få passet deres børn”, forklarer Tommy Petersen og understreger, at ”vi ikke kan liberalisere lukkeloven og arbejde for et øget arbejdsudbud og samtidig lukke daginstitutionerne kl. 18”.

De Radikale har talt med flere andre partier på Rådhuset i København, som er positive overfor at oprette den nye døgnåbne daginstitution og lave en plan for udvidede åbningstider på udvalgte daginstitutioner. I første omgang vil de Radikale udvide åbningstiden på allerede eksisterende daginstitutioner således, at der sikres, at yderligere én har døgnåbent hele året rundt, mens flere har åbent til 20.00. Herefter vil de se på, hvor meget folk benytter sig af tilbuddet, og om det dækker behovet. Det vil koste i omegnen af 3 millioner kroner om året at etablere og drive en døgnåben daginstitution på en allerede eksisterende daginstitution. Der er endnu ikke regnet på, hvad udvidelsen af åbningstiderne på flere andre daginstitutioner til kl. 20.00 vil koste, da Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning først skal lave en analyse af, hvor behovet er størst.

 

Til baggrund 

En række af fagforbund er gået sammen med DA, Dansk Erhverv m.fl. i Projekt Børnepasning for at arbejde for oprettelsen af flere fleksible pasningstilbud. Alene inden for HK Handel estimeres det, at 200.000 på landsplan har behov for længere åbningstider, mens en medlemsundersøgelse af Dansk Erhverv i 2012 viste, at i over halvdelen af virksomhederne var daginstitutionernes åbningstider et problem for de ansattes muligheder for at passe deres arbejde.

Ifølge Ugebrevet A4, findes der i 59 undersøgte kommuner blot 11 døgnåbne daginstitutioner ud af 2048, der holder åbent efter kl. 18.00, og kun fire af disse har åbent til kl. 20.00.

 60% af butiksansatte sagde i 2013 ifølge en meningsmåling fra Epinion, at de offentlige tilbud om børnepasning ikke er fulgt med de udvidede åbningstider i butikkerne.

For yderligere kommentarer:

Børne- og Ungdomsordfører (R), Tommy Petersen, 51290131, petersen.tommy@gmail.com