Fingeraftryk på regional udvikling

Denne artikel er fra det trykte medlemsblad: Radikal Dialog

Efter en vellykket konstituering i Region Hovedstaden har jeg fået nogle poster, hvorved vi har mulighed for at sætte vores fingeraftryk på regional udvikling inden for vores region. Jeg har fået posten som næstformand i Miljø- og trafikudvalget samt en plads i Vækstforum for Region Hovedstaden, hvilke er centrale poster i mit politiske arbejde i regionen.

Min radikale vision for regional udvikling er meget simpel og jordnær. Radikale Venstre ønsker vækst, økonomisk fremgang, fremdrift, jobskabelse, og vi ønsker at opnå alt dette på et bæredygtigt og CO2 neutralt grundlag. Iflg. lovgivningen skal vækstforummedlemmerne samarbejde om at forbedre rammevilkår for vækst og udvikling i Hovedstaden, så rammerne er givet og lagt.

Nu skal vi ’bare’ finde ud at skabe disse rammevilkår for vækst og udvikling, uden at det bliver belastende for vores miljø. Herom har det Radikale Venstre en meget klar vision. Vi skal fremme grønne teknologier, vores mobilitet skal foregå ved et sammenhængende kollektivt trafiksystem, som drives af ikke-forurenende brændstoffer.

Vi skal kunne cykle trygt på cykelsuperstierne og skulle kunne tage vores cykel med i busser og tog uden ekstra omkostning
Abbas Razvi

Vi skal kunne cykle trygt på cykelsuperstierne og skulle kunne tage vores cykel med i busser og tog uden ekstra omkostning. Vores privatbilisme skal baseres på nonfossile brændsler, vi skal fremme lysten til at køre i f.eks. el-biler, og vores energiproduktion skal være vedvarende og ikke belastende for miljøet.

Vækstforum skal være fødselshjælper for regionale projekter, som fremmer innovation, vidensopbyg- ning, teknologi, nye virksomheder og turisme – blandt andet med økonomisk støtte. Dette formål kan være med til at bringe alle potentielle aktører i spil, herunder kommuner, regioner, erhvervslivet og vidensinstitutioner i endnu tættere samarbejde med hinanden i regionen. Vi skal fremme offentlig-privat innovation yderligere og støtte disse partnerskaber økonomisk, juridisk og moralsk.
Miljø- og trafikudvalget rummer ligeledes talrige muligheder for at fremme vores radikale dagsorden inden for dette område. I udvalget skal vi beskæftige os med bl.a. andet grøn mobilitet, kollektiv trafik og trafikplanlægning m.m.

Som nævnt før i indlægget er mobilitet mellem mennesker meget vigtigt for vækst og velstand. Vi skal kunne rejse (pendle) frem og tilbage i en sammenhængende infrastruktur og i et trafiksystem, der hænger sammen. Så hvis vores mobilitet er kollektiv og grøn, så kan vi opnå vækst og fremdrift, uden at det belaster miljøet.

Som alle i det det danske samfund, ønsker vi Radikale også vækst, økonomisk fremgang og øget beskæftigelse i Danmark.
Derfor mener vi, at dette ønske sagtens kan indfries ved, at vi tænker os om, og at vi baserer vores vækst og velstand på et grønt og CO2 neutralt grundlag. Set ud fra min synsvinkel skulle det være muligt at opnå!


Abbas Razvi
Abbas er næstformand i Miljø- og Trafikudvalget i Region Hovedstaden