Skal man kunne lovgive imod social uro i europa?

Denne artikel er fra det trykte medlemsblad: Radikal Dialog

I ly af krisen forsøger flere europæiske lande at forbyde social uro – i stedet for at gøre noget ved årsagen til demonstrationer forsøger man altså at lovgive mod symptomet og dermed begrænse demokratiet. Kan vi virkelig være det bekendt i Europa? Nej, EU skal derfor beskytte demokratiske rettigheder i alle medlemslande, potentielle som nuværende.

Hvad gør vi, når medlemslande begynder at undergrave disse grundlæggende principper?

Hvilke krav er der til lande, som ønsker at blive medlemmer af EU? De skal leve op til retsstatsprincipper. Såsom ytringsfrihed, retten til at forsamle sig og organisere sig.

Hvad gør vi, når medlemslande begynder at undergrave disse grundlæggende principper? Vi har set det i Østrig, vi har set det i Ungarn og nu ser vi det i Spanien. Hvad kan og bør EU gøre for at beskytte demokratiske rettigheder mod overgreb internt i EU landene – og ikke kun hos lande som ønsker at blive medlemmer?

Europæiske politikere har været hurtigt ude for at kritisere f.eks. Tyrkiet og Ukraine for at forbyde demonstrationer. Men hvad bør vi stille op med et land, som Spanien, der er ved at vedtage (der mangler kun den endelig godkendelse i senatet) lovgivning, som indfører tiltag, som gør det vanskeligt at demonstrere i det offentlige rum? Det er blevet strafbart at arrangere ulovlige demonstrationer via sociale medier eller sætte sig passivt til modværge når politiet stopper demonstrationer.

Det er en ekstremt bekymrende udvikling, som begrænser ytringsfriheden og fjerner demokratiske rettigheder for politiske modstandere. Samtidig har man ændret abortlovgivningen, til trods for hele 80% tilslutning for den tidligere lovgivning i befolkningen, for at tækkes et højredrejet mindretal i regeringens bagland.

Det bekymrer og man mindes om, at Francos Spanien ikke ligger så langt tilbage. Vi må huske, at fascistiske, populistiske og nationalistiske tendenser lurer under overfladen i alle lande.

Desuden ses en bekymrende tendens til overgreb på ellers etablerede rettigheder til folkeafstemninger. I Kroatien satte man den lige ret til at blive gift til folkestemning i december sidste år og opnåede støtte til et forbud mod den lige ret til ægteskab.

I Portugal ser det ud til, at stedbarnsadoption ligeledes bliver sat til folkeafstemning. Bekymrende, at rettigheder for mindretal nu sættes til folkeafstemning med mulighed for populisme, propaganda og manipulation til følge.
Hvis vi vender tilbage til ytringsfrihed og demokratisk deltagelse. EU beskytter vores demokratiske rettigheder – også efter landene er blevet medlemmer. EU-traktatens artikel 7 indeholder mulighed for at sanktionere medlemslande, som ikke respekterer grundlæggende demokratiske principper.

Vi bliver nødt til at finde en arbejdsform, hvor disse sanktioner kan bringes i anvendelse. Som det er nu har statslederne meget vanskeligt ved at stille krav til deres samarbejdspartnere på den anden side af border, selv når der klart er behov herfor.


Af Karen Melchior, kandidat til Europaparlamentet.

Følg Karen på Twitter