Markante radikale fingeraftryk ved ”minibudgetaftale” på Københavns Rådhus

Budgetparterne på Københavns Rådhus, RV, S, Ø, SF og DF, har netop underskrevet aftale om fordeling af 502 mio. kr. i overførselssagen – hvor overskydende midler fra sidste års budget placeres. Radikale Venstre har markante fingeraftryk med i aftalen.

Legepladser og LGBT

”Jeg er glad for de store radikale fingeraftryk på den her aftale. Det har været vigtigt for os, at København bliver en endnu mere aktiv by, hvor borgerne har lyst til at bruge byens rum. Derfor er vi glade for, at vi fik penge til at renovere legepladser og oplyse en række af løberuter gennem byen”, udtaler budgetordfører Tommy Petersen.

”Det er ligeledes vigtigt for os, at København er en by, hvor alle føler sig velkomne. Derfor insisterede vi på at finde finansiering til en LGBT- levevilkårsundersøgelse, der kortlægger forholdene for LGBT’ere i København”, understreger Tommy Petersen.

 

Ledige tilgodeses

Den radikale Beskæftigelses og Integrationsborgmester har desuden haft ledighed højt på dagsordenen.

”Der er stadig alt for mange københavnere, der ikke er en del af arbejdsmarkedet. I stedet for at være en del af fællesskabet, er de henvist til passiv forsørgelse. Derfor er jeg glad for, at vi nu investerer ekstra 20 mio. kr. i hjælpen til ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Det betyder fx, at de nu får ekstra hjælp til deres sundhedsmæssige og sociale problemer, så de kan få et job”, siger Anna Mee Allerslev.

 

Boliger, skoler, idrætsanlæg

”Jeg er glad for, at vi nu kan bygge flere almene boliger, renovere flere skoler og rette op på de mange slidte idrætsanlæg rundt om i København. Det er en ansvarlig brug af københavnernes penge”, udtaler gruppeformand Henrik Nord.

”Der har især været fokus på boliger, børn og bevægelse i de projekter, som har fået penge. Som radikal er jeg glad for, at vi kan udvikle København på netop de områder”, slutter gruppeformanden.

 

 

Konkrete radikale aftryk på aftalen:

  • Renovering af legepladser: Flora på Østerbro, Flyvende Kuffert på Amager, Statens Ser. Vuggestue på Amager, Borup på Bispebjerg, Dyveke på Amager.
  • Opførelse af Naturcenter Amager
  • Projektering af belysning af løberuter
  • Renovering af idrætsanlæg
  • Skoleidrætshal i Ørestad Syd
  • Flere fleksjob i Københavns Kommune i 2014.
  • Kreativ vækstpakke; Copenhagen Fashion Week, Kødbyen, Copenhagen Cooking, Børnenes Madhus.
  • Undersøgelse af LGBT-personers sundhed og trivsel.
  • Forældrekurser til førstegangsfødende.
  • Projektering af ceromonirum.