Kom til budgetseminar på Københavns Rådhus den 10. juni 2014

Skal vi have flere parkeringspladser eller flere legepladser?
Skal vi bygge ungdomsboliger eller ældreboliger, eller skal vi helt lade være med at bygge boliger?
Skal der være flere dansktimer i skolen eller flere senge på herbergerne for hjemløse?

Disse dilemmaer og mange andre vigtige spørgsmål, skal den radikale gruppe på Københavns Rådhus tage stilling til, når forhandlingerne om næste års budget snart går i gang.

Vi inviterer alle radikale i København indenfor til et budgetseminar, hvor det bliver muligt at diskutere byens fremtid med de 7 radikale politikere og alle de andre fremmødte.

I løbet af aftenen vil vi præsentere en række dilemmaer og udfordringer, som der bliver mulighed for at diskutere i grupper og i plenum.
Herudover vil vi naturligvis orientere om kommunens økonomi og om de udfordringer og muligheder, København står overfor i de kommende år.

Budgetseminaret holdes i Borgerrepræsentationens mødesal på Rådhuset tirsdag den 10. juni 2014 kl. 19-22.
Benyt Rådhusets bagindgang ved brandstationen, og kom gerne 10 minutter før.

Tilmelding til den radikale gruppesekretær, Marianne Brunbjerg på bm22@okf.kk.dk senest den 2. juni 2014 kl. 12.

På BR-gruppens vegne