Godt nytår og tak for det gamle

Lone Loklindts nyhedsbrev. Januar 2014

2014 er så småt i gang. Nytårsbragene har lagt sig, vejret er nærmest foruroligende mildt, og det bliver sværere og sværere at udskyde kuren, som skal kompensere for decembers gastronomiske udskejelser. På Christiansborg starter lovmøllen igen på mandag og her venter en række politiske opgaver, eksempelvis en beskæftigelsesreform, som vi alle har store forventninger til. En ny vækstplan er også annonceret. Det bliver ikke kedeligt.

Trist var heller ikke 2013. Den største sejr var naturligvis partiets flotte valg i hovedstaden. 2 mandater på Frederiksberg og 7 i København. Jeg glæder mig til samarbejdet med de nye folkevalgte. Vi har masser af fælles interesser at varetage og jeg håber vi kan bruge hinanden kreativt og konstruktivt. Lad det være min opfordring til mere samarbejde på tværs, som også inddrager alle de medlemmer som har lyst.

En anden sejr var den brede finanslovsaftale, hen over midten for første gang i 15 år. Heldigvis med plads til mere grøn omstilling. Kontanthjælpsreformen, som i disse dage træder i kraft viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er at give den enkelte en ny chance. Kontanthjælpen er en midlertidig ydelse. Ingen må efterlades på passiv forsørgelse uden muligheder for at deltage aktivt i fællesskabet.

Foråret står i EP-valgets tegn. Det er en rigtig god anledning til, at vi som radikale kan få fokus på EU’s betydning. Tænk hvor vi ville være uden EU’s grænseværdier på luftforurening, uden naturbeskyttelsen i Natura 2000 og uden EU’s familiesammenføringsregler.

På mine ordførerområder annoncerer 2014 vigtige beslutninger især inden for miljø: naturfonden skal defineres, landbrug og natur skal mere i balance, vandsektoren skal administreres meget mindre bureaukratisk, affaldsforbrændingen skal organiseres helt anderledes i takt med, at vi skal genanvende mere, og så skal luftforureningen tages alvorligt. Det er benhård prioritering og klar værdipolitik på en og samme gang.

I det hele taget går bæredygtighed og grøn omstilling som en rød tråd gennem det meste af det jeg beskæftiger mig med. Her i starten af året er der kommet sæler og sælskind på min dagsorden. Det er emner som kan sætte sindene i kog. Uanset om det drejer sig om sælernes skader på fisk og fiskeredskaber eller om det drejer sig om grønlandske sælskind, så er mit ærinde, at vi må se lige så nøgternt på sæler som på andre dyr. Hvis de er truede skal de beskyttes, hvis de jages eller reguleres skal det foregå etisk korrekt og bæredygtigt.

Et nyt år forude er fascinerende. Hvad mon det bringer? Mon regeringen kan holde kursen og levere bedre og bedre resultater. Jeg tror på det. Og jeg vil gøre mit yderste for at det lykkes og ønsker alle et godt nyt år!

 

Frederiksberg den 9. januar 2014,

Lone Loklindt