BR-gruppen har brug for din hjælp – Kom til Kick off-arrangement på Købenavns Rådhus

Invitation

Vi i den nye radikale gruppe på Københavns Rådhus, vil gerne invitere dig til kick-off- arrangement på Københavns Rådhus mandag den 24. februar 2014 kl. 19.30 – 22.00.

På aftenen vil vi i samspil med dig danne en række baggrundsgrupper inden for de forskellige politikområder. Vi har brug for din hjælp, så vi kan blive klædt godt på inden for politikområderne, og desuden ønsker vi at bygge videre på de gode erfaringer fra valgkampen med tænketanksmøder, politikudvikling og fortsætte politikudviklingen i vælgerforeningen.

  • Sted: BR- salen på Københavns Rådhus.

Indgang via bagindgangen ved Brandstationen. Mød op ved indgangen kl. 19.20, og du vil blive fulgt til BR- salen.

  • Program:

Velkomst og indledning v. gruppeformand Henrik Nord

Herefter vil de 6 ordførere kort fortælle om behovet for baggrundsgrupperne:

Kultur- og Fritidsområdet

Dette er radikalt kerneområde. Andreas Pourkamali kommer med ideer til, hvordan denne baggrundsgruppe kan udvikle det kulturelle København på nye og spændende måder.

Børne- og Ungdomsområdet

Tommy Petersen er ordfører på området, hvor folkeskolereformen fylder rigtig meget i den kommende periode. Herudover vil denne baggrundsgruppe have fokus på det gode børneliv i København.

Sundheds- og Omsorgsområdet
Ordfører Ikram Sarwar spørger: Er du tilfreds med, at vi i København halter efter resten af landet, når det gælder sundhedstilstanden og middellevetiden?
Skal man sikre hurtigere opstart af relevant genoptræning, når den enkelte er udskrevet? Og er du optaget af, hvordan vi sikrer en værdig alderdom for vores ældre medborgere i København? Er du tilfreds med den mad kommunen leverer til vores ældre? NU har du en unik mulighed for direkte at få indflydelse og præge udvikling i vores by.

Socialområdet.

Ordfører Anne Marie Geisler Andersen spørger: Har du lyst til at komme med gode ideer, gøre opmærksom på relevante problemstillinger eller komme med indspark i aktuelle politiske drøftelser på det sociale område? Det kunne være den stigende hjemløshed, hvordan det bliver lettere at leve et godt liv med psykisk sygdom, hvordan kommunen i højere grad bliver oplevet som medspiller frem for modspiller af mennesker med handicap eller noget helt fjerde.

Teknik- og Miljøområdet

Mette Annelie Rasmussen fortæller kort om udfordringerne på dette mangfoldige område, hvor trafik, byudvikling og grøn vækst bliver omdrejningspunktet.

Beskæftigelses- og Integrationsområdet

Dette er radikales borgmesterområde, og det er derfor vigtigt med en god baggrundsgruppe, som kan være med til at sikre høj beskæftigelse, klog integration og udviklende erhvervspolitik. Anna Mee Allerslev fortæller om udfordringerne på området.

Anna Mee Allerslev vil herefter runde aftenen af og kort fortælle om de større udfordringer for kommunen samt det videre forløb med baggrundsgrupperne.

 Tilmelding:

Af hensyn til traktementet (kaffe/kage) beder vi om tilmelding til gruppesekretær Marianne Brunbjerg på mail bm22@okf.kk.dk