Den nye radikale gruppe på Københavns Rådhus har konstitueret sig

Mens stormen hærgede over Danmark onsdag den 5. december 2013 og juletræet på Rådhuspladsen i København faldt omkuld, holdt den nye Borgerrepræsentation sit konstituerende møde på Københavns Rådhus.

Ved konstitueringsforhandlingerne i dagene efter valget, opnåede den radikale gruppe at få en borgmesterpost, 2 pladser i Økonomiudvalget og mindst 1 plads i hvert fagudvalg. Herudover indeholder forhandlingsresultatet en række eksterne bestyrelses- og nævnsposter.

Dette blev på det konstituerende møde omsat til følgende udvalgsposter:

  • Anna Mee Allerslev fortsætter på posten som Beskæftigelses- og Integrationsborgmester og bliver derved medlem af Økonomiudvalget de næste 4 år.
  • Henrik Nord bliver gruppeformand og får den 2. plads i Økonomiudvalget. Herudover får Henrik sæde i Socialudvalget.
  • Ikram Sarwar bliver medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, og fortsætter hermed i det udvalg, han har haft sæde i de seneste 4 år.
  • Andreas Pourkamali får plads i Kultur- og Fritidsudvalget, og skal her lægge arm med den nye borgmester fra Dansk Folkeparti.
  • Anne Marie Geisler Andersen bliver medlem af både Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.
  • Mette Annelie Rasmussen får det radikale sæde i Teknik- og Miljøudvalget.
  • Tommy Petersen får plads i såvel Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og i Børne- og Ungdomsudvalget. Herudover bliver Tommy gruppens budgetordfører.

Herudover har alle 7 gruppemedlemmer og andre radikale påtaget sig en række bestyrelsesposter og andre hverv rundt om i kommunen.

Den radikale gruppe på rådhuset er klar til at trække i arbejdstøjet fra 1. januar og glæder sig til at tage fat på arbejdet i de enkelte udvalg og til at sætte masser af radikale fingeraftryk på alle dele af Københavns udvikling.

Henrik Nord
Gruppeformand