Grønne visioner og strøtanker for København

København skal droppe plastikposerne, sænke mængden af benzin- og dieselpartikler, investere i letbane, plante flere træer og tænke mere grønt i kommunens indkøb.
Lone Loklind, MF og Miljøordfører (RV), Lars Richard Rasmussen, kandidat til Borgerrepræsentationen i København (RV) og Jakob Frederik Anthonisen (Netværket, Omstilling Nu)

Det siges ofte, at vi er 10 år bagud i forhold til USA i relation til forskellige trends. Et af stederne er formentlig plastikposer. I 2007 droppede de hippe amerikanske storbyer San Francisco og Los Angeles nemlig plastikposen – og med god grund. Plastik af forskellig karakter havner nemlig alt for ofte i havet og andre steder i naturen. Det skal vi have gjort op med. Vi vil jo for eksempel gerne have, at de fisk, vi spiser ikke indeholder plastik. København kan på denne front være med til at inspirere andre europæiske storbyer.

Et område, som København er langt bagud på, er sortering af vores husholdningsaffald. Ganske enkelt, fordi vi er så gode til at brænde det af og få varme ud af det. Men den tænkning holder ikke længere, hvor naturressourcerne bliver mere og mere sparsomme. Vi skal i gang med at sortere og genanvende, og hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og begynde med at lave biogas fra vores affald? På dette område kan vi lære af alle vores nabostorbyer i både Tyskland og Sverige, så viden og teknologien er der. Vi skal bare i gang!

I relation til trafik er antallet af bilister stigende (dog ikke blandt folk, der er bosat i København). Derfor kan københavnerne heller ikke leve med at antallet af benzin- og dieselpartikler flere steder overskrider de EU-grænseværdier, der er fastsat for europæiske storbyer. Hvorfor investerer vi ikke i letbaner, der kan supplere cyklen og de kollektive løsninger som metro, tog og busser? Vi kender det allerede fra mange andre storbyer. Letbaner er en grøn, effektiv og billig løsning, som ifølge trængselskommissionen kan flytte mange bilister over til dette grønnere alternativ, til fordel for alle københavnere. Samtidig kan der spares sundhedsomkostninger til alle de lidelser, der er direkte forbundne med de skadelige partikler, der ødelægger lungerne. Vi bør ligeledes overveje at få udskiftet de københavnske busser til busser, der kører på vedvarende energi – så vores børn ikke skal indånde de skadelige dieselpartikler. Første skridt i denne omstilling er en hurtigere indfasning af busser med Euro6-tekonologi, der halverer de skadelige partikler og nedsætter Nox’erne til 1/5 af tidligere tilladte niveauer.

Samtidig skal vi væk fra ”stenørkener” i byrummet og invitere naturen ind i byen. Vi skal af med fliser og asfalt, og vi skal dyrke biodiversiteten, hvor der kan være træer, græs og frirum. Vi vil skabe lommeparker og renovere byens grønne områder og idrætsanlæg. Det er godt for både krop og sjæl. Voldsomme regnskyl som i 2011 kan komme igen, så regnvandet skal opsamles, ledes bort og ikke ende i kældrene. Borgerne skal inddrages i de klimavenlige byløsninger som det allerede er set gjort på Østerbros “prisvindende-klimakvarter”. Projektet ”Åbn Åen – Åboulevarden” er et andet konkret og glimrende eksempel på hvorledes naturen kan få en mere fremtrædende rolle i byrummet. Vi tror, vi har brug for sådanne løsninger både til at skybrudssikre København, men også for at øge vores egen bevidsthed om den natur, vi som mennesker er en del af.

Men vi må gå skridtet videre end det. Københavns Kommune må gå forrest i at få skabt bedre grønne standarder i den kommunale indkøbspolitik. Vi er på dette punkt nødt til at være first-mover, så vi kan agere vækstmotor for grønne virksomheder, der tænker i høje grønne standarder. Det gør mange danske virksomheder allerede, men fra kommunalt niveau er vi for dårlige til at gøre grønne standarder til en konkurrenceparameter på lige for med for eksempel pris og kvalitet.