Grønlændere skal have adgang til integrationsindsatsen

Af Anda Uldum, Viceborgmester i Nuuk, Demokraterne og Tommy Petersen, kandidat til kommunalvalget, de Radikale

I dag betragtes grønlændere som danske statsborgere og har derfor ikke mulighed for at få støtte til at etablere sig via integrationsindsatsen. Og det er et problem, da mange grønlændere ankommer til Danmark uden at kunne tale og skrive ordentligt dansk, uden viden om danske regler for at bosætte sig, og uden et netværk eller erfaring med at finde job på det danske arbejdsmarked.

Vi vil have et tættere samarbejde mellem de to kommuner om at forbedre vilkårene for grønlændere, der vil skabe sig et liv i København.

Derfor vil vi arbejde for, at grønlændere skal have adgang til Københavns kommunes integrationsindsatser, mens det allerede i Nuuk skal være muligt at starte processen med at få et sygesikringsbevis, en bankkonto, et job, et sted at bo, m.m. inden man rejser.

Blandt grønlændere i København er der højere arbejdsløshed, hjemløshed og sociale udfordringer end resten af befolkningen. Det anslås at helt op til 20% er socialt udsatte.

Grønlændere falder midt i mellem to stole, da vi betragter dem som danskere, men da de i virkeligheden kommer fra en helt anden kultur, hvor man både gør tingene på sin egen måde, men også hvor det offentlige system fungerer anderledes.

Det vil være en god investering for København og for grønlænderne i København, at give adgang til indsatser, der fremmer integrationen for at mindske hjemløshed, ensomhed og arbejdsløshed blandt grønlændere. Det er bl.a. sprogundervisning, skræddersyet beskæftigelsesindsats og netværksskabende aktiviteter.

Når man som grønlænder ankommer til København skal man oprette bank konto, have en adresse, få et sygesikringsbevis, registrere sig en masse steder, osv., ligesom folk, der ankommer fra andre lande. Mange står uden et reelt netværk til at støtte sig op af eller til at bidrage til jobsøgningen samtidig med at behandlingstiden i det offentlige tager for lang tid, og de derfor ender med at bruge flere måneder på at få etableret sig.

Derfor mener vi, at der samtidig skal oprettes mulighed for at ordne mange af de ting på forhånd i Nuuk inden afrejse. Inden afrejsen fra Nuuk forsøger man så vidt muligt at informere grønlændere, der vil til Danmark om nyttige informationer, og her vil muligheden for på forhånd at oprette en bankkonto, få sit sygesikringsbevis, få hjælp til at finde et sted at bo inden afrejse samt starte beskæftigelsesindsatsen før man ankommer til København hjælpe betydeligt.

Vi kan ikke fortsætte med at overlade grønlænderne til sig selv. Når vi hjælper så mange andre danskere gennem integrationsindsatsen, giver det ikke mening, at vi synes grønlænderne skal klare sig selv.

Læs mere her:
http://www.knr.gl/da/nyheder/grønlændere-skal-have-adgang-til-integrationsindsatsen

http://www.knr.gl/da/nyheder/grønlændere-fraværende-i-dansk-valgkamp