Grøn mobilitet eller havnetunnel?

Af André Just Vedgren, kandidat til Københavns borgerrepræsentation for Radikale Venstre

“Der kommer en god løsning i morgen” lød det, da betalingsringen blev lagt i graven og erstattet af Trængselskommissionen, som skulle komme med forslag til løsning af hovedstadens trængselsproblemer. Nu er den såkaldt gode løsning her tilsyneladende i form af overborgmester Frank Jensens forslag til en fremtidig trafikpolitik for København inklusive havnetunnel.

Trængselskommissionen fandt ikke grund til at anbefale en havnetunnel. Til gengæld kom kommissionen med en lang række andre forslag om bl.a. metro, letbaner, intelligent trafikstyring og bedre forhold for cyklister, som heldigvis har fundet vej til overborgmesterens trafikpolitiske udspil. Men at havnetunnellen til en anslået pris af 27 mia. kr. spiller en central rolle i samme udspil, undrer meget.

Havnetunnelen har tre dele, og der er bred enighed om, at første korte etape mellem Østerbro og Nordhavn skal realiseres. Men de næste etaper til først Amager via Refshaleøen og dernæst over Amager til Amagermotorvejen i syd kan diskuteres og deler vandene: Tunnellen og tilslutningsvejene ødelægger populære rekreative områder som Kløverparken, Amager Strandpark og Amager Fælled. Endvidere er de trafikale konsekvenser af projektet diskutable: Risikoen for at den plads, vi skaber på vejene, hurtigt fyldes op af flere biler, er nærliggende. Dermed giver en havnetunnel blot samlet set mere trafik.

Hvor stor rolle spiller biler for byen? En undersøgelse udført af SpaceScape i og omkring Stockholm sammenligner kvadratmeterprisen på fast ejendom med op imod 1000 forskellige parametre for at udlede, hvad der skaber værdi for byens befolkning. Tankegangen er, at højere kvadratmeterpris svarer til højere værdi. Her var konklusionen bl.a., at nærhed til bymidte og skinnebåren transport, større parker og lokalt bymæssigt erhverv var vigtige, mens adgang for biler ikke kunne måles.

En havnetunnel er nævnt som en nødvendighed for at byudvikle Refshaleøen, men ingen har tilsyneladende stillet sig selv spørgsmålet: Kunne vi forestille os en ny bydel på Refshaleøen med fokus på andre transportformer end bilen?

Frem for blot hovedløst at acceptere, at bilen er svaret uanset spørgsmålet, er der brug for at tænke nyt og fokusere på grøn mobilitet frem for bilisme. Mobilitet handler om, hvordan vi bedst muligt transporterer os rundt, og her er forskellige transportformer egnet i forskellige situationer. For nogle er en bil en nødvendighed, men for andre kan den fint erstattes af andre transportformer og dermed skabe en by med mere plads og bedre miljø for alle.