En samlet ADHD-indsats for hele liv

Torsdag 7.11 er BR-kandidat Henriette Irminger Sonne og Regionalvalgskandidat Vivian Heinola inviteret til debat af ADHD-foreningen (se mere på facebook). Med til debatten tager Henriette og Vivian forslag om et fælles kommunalt-regionalt visitationsfora, der skal sikre en koordineret indsats – i første omgang for børn og familier med ADHD.

Mange mennesker har en holdning til ADHD, og det påvirker de politiske beslutninger. Nogle mene, at ADHD er en modediagnose, der undskylder dårlig adfærd og et forbrug af speed på recept. Andre mener, at ADHD er så kompliceret en tilstand, at kun speciallæger må behandle efter at have stillet diagnosen.

Måske er det dette spænd af holdninger, der forklarer, at en tilstand, som er livslang og forbundet med udfordringer psykisk trivsel, uddannelse og sociale vilkår, i psykiatrien klares på mindre tid end en gennemsnitslig depression. Og som i kommunerne ikke længere giver ret til f.eks. handikaptillæg eller særligt medicintilskud.

Vi vil følge op på den nationale ADHD-handleplan

I foråret 2013 udgav Socialstyrelsens sin nye ADHD–handleplan, der peger på muligheder og udfordringer for vores indsats på ADHD-området. Den væsentligste kilde til forbedring ligger i at få kommune og region til at tale og handle sammen. Som det er nu, risikerer et skolebarn, der får diagnosen ADHD, at blive til kastebold mellem kommuner og regioner. Stramme budgetter på både den ene og anden side af bordet betyder, at ansvaret for indsatsen skubbes frem og tilbage. Man skal nødigt gøre noget, som den anden part kunne gøre. Konsekvensen er her og nu, at vi trods intentioner om inklusion taber børn på gulvet og ekskluderer dem fra det gode selskab på sigt. Det vi sparer på den korte bane, viser sig at være en rigtig dårlig foretning på lang sigt, hvor ringe uddannelsesniveau, vanskeligheder på arbejdsmarkedet og forøget risiko for kriminalitet hører med til konsekvenserne af utilstrækkeligt håndteret ADHD.

Fælles visitationsfora: Det gode samarbejde skal etableres fra dag 1.

Derfor ønsker Vivian Heinola og Henriette Irminger Sonne at gå til valg på samarbejde. Og lad os starte med børnene. Det er en mærkesag, at kommunikation og samarbejde mellem kommuner og regioner skal forbedres kraftigt.

Vi vil arbejde for fælles visitationsfora, hvor kommunens skolepsykologer og socialrådgiver sidder sammen med repræsentanter for børne- og ungdomspsykiatrien. De skal sikre en hurtig behandling og et smidigt samarbejde om børn og unge med vanskeligheder som ADHD. Med en samlet indsats kan man hjælpe langt hurtigere, mere effektivt og i den sidste ende billigere.

Region Hovedstaden og Københavns Kommune kan gå foran

Som lokalpolitikere kan vi arbejde for, at Københavns Kommune og Region Hovedstaden går foran resten af Danmark og udbygger samarbejdet på området. Vi vil begge arbejde for, at man som familie med ADHD inde på livet, skal føle sig imødekommet med en samlet indsats, som er målrettet, og som ikke betyder, at man konstant skal famle sig frem, for at få den rigtige vejledning.