Hjemløshed: Billige boliger er ikke nok


Af Anne Marie Geisler Andersen, kandidat til Borgerrepræsentationen (R)

Antallet af hjemløse er steget støt gennem de seneste år, og København har en kedelig rekord som den danske storby med flest hjemløse. Desværre ender også flere og flere unge på gaden. Regeringen har netop fastsat en række 2020-mål, hvoraf et omhandler at reducere antallet af hjemløse. Det er et rigtigt godt initiativ, men i den forbindelse bør man være opmærksom på en gruppe, som har det meget svært i dagens Danmark.
For en del hjemløse er billigere boliger nemlig ikke nok, eftersom de slås med flere problemer end blot manglen på tag over hovedet. Således har hele 31 pct. af de hjemløse både et misbrug og en psykisk lidelse. Denne såkaldte dobbeltdiagnose er for mange selve årsagen til, at de er endt på gaden eller herberget, hvorfor behandling er nøgleordet.
Desværre er hjælpen til mennesker med dobbeltdiagnoser langt fra tilstrækkelig, idet regionen tager sig af de psykiatriske lidelser, mens kommunen varetager misbrugsbehandlingen. Dobbeltdiagnosepatienter bliver ofte afvist begge steder, eftersom hverken region eller kommune kan håndtere begge diagnoser.
Da jeg i august besøgte et herberg for unge på Nørrebro, mødte jeg en kun 19-årig kvinde, som var endt i hjemløshed – netop på grund af en dobbeltdiagnose. Hun havde tidligere søgt behandling for sine psykiatriske problemer, herunder sin ADD og et alkoholmisbrug, men var blevet afvist i den regionale behandlingspsykiatri, hvor man ikke kunne behandle hendes misbrug. Da hun ikke havde andre steder at gå hen, var hun endt på herberget.
København står over for en kæmpe udfordring i forhold til det stigende antal hjemløse. Derfor skal vi ikke kun afhjælpe, men også forebygge hjemløshed. Var den 19-årige kvinde ikke blevet afvist i psykiatrien, er det langt fra sikkert, hun nogensinde var endt på herberget.
Ifølge eksperter er den bedste behandling af mennesker med dobbeltdiagnoser en integreret behandling, hvorfor en sådan vil kunne medvirke til at opnå regeringens 2020-mål om at reducere hjemløsheden. Derfor mener jeg, at vi skal lægge den kommunale misbrugsbehandling sammen med den psykiatriske behandling i regionen. Som kandidat til Borgerrepræsentationen vil jeg arbejde for, at København går forrest på dette område.