Hadet skal bekæmpes på alle niveauer

Af Anna Mee Allerslev, Beskæftigelses- og integrationsborgmester og spidskandidat og Tommy Petersen, Topkandidat til kommunalvalget. Begge fra Radikale Venstre.

Inden for en uge er to homoseksuelle brutalt blevet overfaldet og slået i hovedet med en flaske i indre by i København. Det ene offer var i dametøj på vej videre fra et arrangement under LGBT-filmfestivalen MIX, der har til formål at udbrede viden og skabe dialog om LGBTer. Den anden var den kendte homoseksuelle mand, Gustav, der var venlig nok til at sige ja til at få taget sit billede, hvorefter overfaldsmændene kvitterede med et groft overfald. Begge overfald var motiveret af had til deres seksualitet.

Vi mener, det er på tide, Københavns Kommune laver en samlet indsats på LGBT-området for at komme hadet til livs, og vi foreslår derfor for første gang en LGBT-pakke, som kommer hele vejen rundt om problemet for at øge effekten.

For disse er ikke enkeltstående sager. Fra politiets offerundersøgelse fra 2012 ved vi, at over 4.000 danskere på et år blev udsat for en seksuelt orienteret hadforbrydelse, hvilket er en stigning på 38% fra året før. Men blot 24 sager blev anmeldt som en hadforbrydelse samme år. Ligeledes i 2012 svarede 5.500 københavnere, at de har været udsat for diskrimination i årets løb. Ud af dem mener 10%, at de har været udsat for diskrimination pga. deres seksualitet. Borgere i København oplever oftest diskrimination i offentlige transportmidler, på arbejdspladsen og i nattelivet.

Vi ved, at voldsmændene oftest er unge mænd, men vi har brug for en dybere analyse. Derfor har vi efterspurgt en undersøgelse af gerningsmændene, men Københavns politi vil ikke deltage heri. Regeringen er dog i gang og kommer med resultatet i slutningen af 2014. I Sverige, hvor der er langt flere anmeldte hadforbrydelser, er der en overvægt af svenskere med anden etnisk baggrund blandt overfaldsmændene. Det stemmer desværre også overens med de tilbagemeldinger vi får fra LGBT-miljøet i København. Som bekendt kender had dog ikke hudfarve. Det underbygges af, at helt op til 30% af danske teenagere mellem 13-16 år svarer, at det ikke er o.k. at være homoseksuel, mens 40% af LGBTer siger, de er blevet diskrimineret på arbejdspladsen. Det skal ændres nu. Derfor skal kommunen sætte indsatsen i system.

Vi er nødt til fortsat at bekæmpe diskrimination og hadforbrydelser på flere fronter og i flere grupper.

Derfor skal vores foreslåede LGBT-pakke sikre, at kommunen sætter koordineret og effektivt ind på gadeniveau, i nattelivet, i skolerne, i minoritetsmiljøer og på arbejdspladserne. København skal være Europas LGBT-by nr.1, og vores mål er, at vi halvere diskrimination på skoler, uddannelsessteder og arbejdspladserne, at vi får LGBTers psykiske og fysiske sundhed op på niveau med resten af befolkningen, og at vi får effektueret en nultolerance over for hadforbrydelser fra alle aktører, herunder det tavse flertal, hvor vi sammen arbejder for at eliminere hadforbrydelser i vores by. Det sker ikke over natten, men hvis vi investerer og fokuserer politisk, kommer vi i mål inden 2017.

Udover de forskellige politikeres mindre mærkesager på området har København Kommunes indsatser primært hørt til i Integrationsforvaltningen. Her har minoritetsforeninger samarbejdet med kommunen om at bekæmpe diskrimination og hadforbrydelser. Men hvis vi vil nå målet, skal indsatsen sættes i system og i langt højere grad målrettes de unge. Den sidste uges hadske handlinger har nemlig deres oprindelse allerede i barndommen, hvor forældres manglende accept eller læreres berøringsangst svigter LGBT-teenagerne. Det er en bunden opgave, at vi som samfund bidrager til empatiske og forstående teenagere, der har respekt for hinanden. For gør vi ikke det, fortsætter det ind på arbejdspladser og ud i nattelivet, hvor LGBTer udsættes for hadforbrydelser og diskrimination. Vi må ikke svigte de unge LGBTer, der sexmobbes, føler sig uden for og chikaneres på gaden, og som resultat har langt flere selvmordsforsøg og dårligere psykisk og fysisk helbred end resten af befolkningen. Derfor er det alle forvaltninger og alle politikere, der skal være med til at bekæmpe problemet.

Vi vil opruste lærernes redskaber imod diskrimination, have normer og diversitet på skoleskemaet og samtidig sikre obligatorisk seksualundervisning. Og så vil vi have en varig støtte til Sabaah og LGBT-ungdom, der yder unik rådgivning og fællesskab til de unge – også i minoritetsmiljøer. Hertil ønsker vi at finansiere en ny levevilkårsundersøgelse, der kan danne baggrund for oplyst handling, der skaber lighed i sundheden. Nattelivet skal gøres trygt ved en fælles indsats med et nærværende politi i de områder, hvor LGBTer færdes, samt en aktivering af det tavse flertal med ’natteravne mod hadforbrydelser’. Men vi stopper ikke her, for ofte er det ved middagsbordet, at børn og unges idealer dannes. Derfor ønsker vi, at normer og diversitet også kommer på agendaen på både arbejdspladser og i minoritetsmiljøer. Her vil vi udvide projektet ’Normstormerne’ til også at omfatte de voksne. Sidst men ikke mindst, er det vores vision at skabe Nordens største Pride. For tiden er ikke løbet fra Priden. Der er stadig brug for, at vi markerer, at alle er velkomne i København.

For os er det en kerneopgave for Københavns Kommune, at vi sikrer en inkluderende og tryg storby, der viser alle københavnere såvel som besøgende, at hadet ikke er velkomment i vores by. Første skridt er politisk. Næste er fælles handling.