Forslag til Frederiksberg Kommunes Budget 2014

Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre har sammen lavet et forslag til Frederiksberg Kommunes Budget 2014. For Radikale Venstre har det været et kardinalpunkt at personskatten blev sænket:

“Sænkning af personskatten kommer alle borgere på Frederiksberg til gode, og ikke kun et mindre udsnit. Derfor var det for Radikale Venstre centralt, at det blev personskatten vi sænkede”
udtaler politisk ordfører og Rådmand Morten Jung

Udover sænkning af kommuneskatten med 0,3 % så den nu er 28,8 , er der også blevet plads til at tilgodese vores erhvervsliv med en sænkning dækningsafgiften fra 8 til 6 promille. Taksterne i SFO og klub bliver sænket, til glæde for mange børnefamilier

“For os har det været vigtigt, at lave et socialt og økonomisk velafbalanceret budgetforslag og det syntes jeg er lykkedes.” udtaler Morten Jung og tilføjer “.og vi har mange flere gode forslag”.

Det endelige budgetforslag offentliggøres torsdag d. 26. september

Morten Jung
Frederiksberg Kommune
Mobil: +45 28982771