Kan Margrethe Vestager spille fodbold?

En fodboldkamp var en af de udfordringerne, Margrethe Vestager mødte, da hun besøgte Frederiksberg den 22. august inviteret af den radikale vælgerforening. Udover fodboldkampen mellem Ombold og de radikale kandidater til kommunalvalget bestod programmet af et besøg på Frederiksberg Ny Skole, et besøg på Bofællesskabet Mathildebo og et medlemsmøde.

Skolen

Hvis Emma og Elias hellere vil møde i skole kl. 9 i stedet for kl. 8 om morgenen, kan de så det? Det kan de på Frederiksberg Ny Skole, der var målet for dagen første besøg. Frederiksberg Ny Skole åbnede i 2011. Det er ikke bygningerne, der er nye. Det er den gamle skole på Lollandsvej, der danner rammen om det nye, om en fantastisk spændende, nytænkende skole. Det er indtil videre en ret lille skole med ca. 240 elever ved dette skoleårs start. Skolen bygges nemlig op med ét klassetrin hvert år, og er således helt udbygget efter ni år. Det giver en enestående mulighed for at skabe et nyt, spændende og anderledes læringsmiljø. Skoleleder Dorthe Junge, der udstråler begejstring og glæde over sin skole, viste rundt og fortalte om visioner og strategier for skolen. Man kan næsten sige, at det er Frederiksberg Ny Skole, den nye folkeskolereform, er bygget over, og Dorthe Junge har da også været med i det forberedende arbejde omkring folkeskolereformen.

Fra skolens side har man en klar vision om at skabe de bedste rammer for faglig, personlig og social udvikling, så børnene bliver godt rustet til at begå sig i fremtidens vidensamfund. Og derfor er der focus på høj faglighed på alle fagområder og på alle niveauer.
Frederiksberg Kommune har et tæt samarbejde med Dansk Idræts Forbund, og DIF’s idrætspolitiske chef, Poul Broberg, deltog også i besøget. Han kom med et spændende oplæg om idrættens betydning og sagde bl.a., at ”Med regeringens folkeskolereform er idrætspolitikken sprunget syv år frem i tiden”.
Og der satses virkeligt på idræt og bevægelse på Frederiksberg Ny Skole. Bevægelse, sang og glæde præger skolen, og man møder kun glade børn og engagerede lærere og pædagoger.

Det var da også en tydeligt begejstret Margrethe Vestager, der takkede for besøget og fortsatte til Mathildebo.

Bofællesskabet Mathildebo

Næste besøg var på Bofællesskabet Mathildebo, der er en selvejende institution for udviklingshæmmede, oprettet af LEV Frederiksberg. Bofællesskabet er hjem for elleve beboere, som hver har en toværelses lejlighed samt adgang til fællesarealer. Helle, en af beboerne, gav Margrethe Vestager en varm velkomst og overrakte en flot buket. Formanden for Mathildebos bestyrelse, Ejwind Wilms, fortalte om bofællesskabet og om udviklingen fra store institutioner under åndsvageforsorgen til moderne bofællesskaber, der i dag er gode rammer for de udviklingshæmmede. Beboerne på Mathildebo klarer mange daglige ting selv, men Ejwind Wilms fortalte også om nogle af de problemer, beboerne har. Bl.a. digitaliseringen, som betyder, at alle borgere efterhånden skal klare kontakter til det offentlige og bankvirksomhed over nettet. Og det kan de udviklingshæmmede ikke, supplerede lederen af Mathildebo, som mente, at der var et hul i loven. Den nye førtidspensionsreform er også et problem for de udviklingshæmmede. Efter førtidspensionsreformen er det næsten umuligt for personer under 40 år at få førtidspension, og kontanthjælpsmodtagere vil ikke kunne betale huslejen på Mathildebo.
Herefter viste bl.a. Brian og Jan stolt deres toværelses lejligheder frem, og der var grund til at være glad. Det er nogle dejlige, store og lyse lejligheder, der er i Mathildebo, som danner gode rammer for et godt liv.

Kampen

Kan de radikale spille fodbold? Og kan de hamle op med et hold, der for nyligt har deltaget i et verdensmesterskab? Ombold er en selvejende institution, der har eksisteret i ti år, og Ombolds formål er at sikre, at hjemløse og socialt udsatte har adgang til at dyrke idræt, især gadefodbold, på lige fod med alle andre. Det hold, de radikale mødte, var i topform efter deltagelse i de netop afholdte verdensmesterskaber, Homeless World Cup, i Polen.

Alle ved vist, at Margrethe Vestager er en sporty kvinde, men fodboldstøvlerne havde hun ladet ligge hjemme. Hun havde dog en signeret landholdstrøje med, som hun overrakte til anføreren for Ombolds hold, som til gengæld overrakte Margrethe Vestager en signeret trøje fra Ombolds hold ved verdensmesterskabet. Deltagerne på Ombolds hold har ofte en række problemer i form af alkohol- og stofmisbrug og psykiske problemer, og det er det, der oftest er baggrund for, at de er havnet på gaden. Ombold er et fantastisk projekt, som er med til at give deltagerne selvrespekt. Deltagerne ved verdensmesterskaberne skulle afstå fra alkohol og stoffer, mens de var af sted, og flere kvittede også smøgerne, mens de var af sted.

Men det radikale hold, bestående af kandidater til kommunalvalget, klarede sig over al forventning. Efter forlænget spilletid stod det 5–5, hvorefter kampen skulle afgøres ved straffespark, og her måtte det radikale hold bøje sig, men det kunne dog godt være resultatet, 6-7, bekendt mod et Ombold hold, der var i toptræning. Og på trods af nederlaget kan man konstatere, at de radikale kandidater er i fin form op til kommunalvalget.

Radikale Venstre på Frederiksberg er garanti for økonomisk ansvarlighed i Frederiksberg kommune, og vi vil prioritere økonomisk støtte til at hjælpe de udsatte borgere på Frederiksberg. Derfor vil Radikale Venstre på Frederiksberg arbejde for, at etablering af den første permanente gadefodboldsbane i Danmark bliver placeret på Frederiksberg. En bane som Frederiksbergborgerne kan bruge og hvor hjemløsehold kan træne.

Margrethe møder medlemmerne på Frederiksberg

Margrethe Vestagers besøg blev afsluttet med et møde med medlemmerne, der blev afholdt hjemme hos formand Jens-Christian Poulsen. Under mødet gjorde Margrethe status for Danmark situation og den spirende økonomiske optimisme, der hersker på Danmarks vegne. Herefter blev kommunalvalget d. 19. november bragt på banen, hvor Morten Jung, Karsten Lauritsen og Anne Eskildsen redegjorde for noget af den politik, som Radikale Venstre på Frederiksberg går til valg på; herunder økonomisk ansvarlighed, ”Vi støver Frederiksberg af” – ved brug af kulturpolitikken, og vi ønsker at fremme den grønne dagsorden.

Kl 18 skulle Margrethe videre til sin næste aftale, men medlemmerne valgte at forsætte de politiske diskussioner over en sammenskudsmiddag som alle deltagerne havde bidraget med lækkerier til.

En god og velforløbet dagen var kommet til ende, en dag der skød den radikale valgkamp på Frederiksberg i gang efter sommeren – og tak til Margrethe for det.