Budgetaftale 2014: Investeringer i børn, by og beskæftigelse

Radikale Venstre indgik fredag aftale om næste års budget i Københavns Kommune. Budgetaftalen mellem S, SF, R og Ø er en aftale med klare radikale fingeraftryk – fokus på beskæftigelse, fokus på byens børn og fokus på fortsat byudvikling. Det er et budget, som tager hånd og ansvar om de øjeblikkelige udfordringer, men som også kigger frem og har visioner for hovedstaden.

Helt fra starten har vores prioriteringer ligget klar: Børn, beskæftigelse og byudvikling. Vi har knoklet for et resultat, der giver en bedre børneby, en meningsfuld beskæftigelsesindsats, flere nye jobs og en mere ambitiøs og visionær byudvikling. Det synes jeg er lykkedes” Anna Mee Allerslev, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester og radikal chefforhandler

På det radikale borgmesterområde, beskæftigelses- og integrationsområdet, er der blevet plads til en hel række tiltag: ”Det er et budget, som konkret går ind og styrker vores indsats med at bekæmpe ledigheden, og som samtidig øger inklusionen i København. Konkret har vi fået penge til at styrke vores samarbejde med Københavns vækstvirksomheder, til at bekæmpe den høje akademikerledighed og til at styrke det rummelige arbejdsmarked. Det glæder mig også, at vi har fået penge til at fortsætte vores succesfulde programmer for udlændinge og deres ægtefæller, som kommer til København for at arbejde”, siger Anna Mee Allerslev.

Gruppeformand Kasper Johansen glæder sig over aftalens fokus på byudvikling og fremhæver specielt aftalens flere ungdomsboliger og mere metro: ”Med forligets 60 millioner kroner tager vi hånd om problemet med at skaffe tag over hovedet til de mange unge, der hvert år søger til København for at studere – og som har mere end svært ved at finde bolig. 60 millioner giver over 600 boliger. Det løser ikke problemet for altid, men er dog et godt skridt i den rigtige retning”, siger Kasper Johansen, og fortsætter til de 200 millioner kroner øremærket metro: ”Med penge til et såkaldt afgreningskammer, kan vi senere føre Metroen til Ny Ellebjerg og Sydhavnen. Det vil ikke bare være en styrkelsen af den kollektive trafik i byen, det vil også være et kæmpe løft til hele Sydhavnen”. Ungdomsboliger og mere metro er byudvikling med brede penselstrøg. Af mere lokale indsatser glæder Kasper Johansen sig over, at der blev plads til bl.a. forskønnelse af Nørrebrogade med særlig fokus på byrummet og butikslivet, at der blev plads til bedre byliv og tryghed i stræderne mellem Nørregade og Rådhuspladsen, og at der blev plads til et løft i området omkring Grønnegade – også radikale prioriteter i forhandlingerne.

Mia Nyegaard, politiske ordfører og medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget fremhæver prioriteringen af byens børn, ikke mindst ressourcerne til at føre den kommende folkeskolereform ud i livet: ”Ingen tvivl, med folkeskolereformen står vi med en unik mulighed for at gøre en god folkeskole endnu bedre – men det er også en kæmpe udfordring. Derfor er det glædeligt – og nødvendigt – at vi fik sat de nødvendige millioner af til projektet. Jeg vil specielt fremhæve vigtigheden af forligets fokus på efteruddannelse af lærerne og uddannelse af skolelederne – begge grupper som spiller en helt central rolle for reformens succes. Kun med høj faglig og pædagogisk kvalitet i vores skoler kan vi sikre, at alle børn får en god start på uddannelseslivet”, siger Mia Nyegaard.

Mia Nyegaard er på det sociale område specielt glad for, at der blev plads til de såkaldt skæve boliger til hjemløse, som var en radikal prioritet fra forhandlingernes start: ”Med skæve boliger til hjemløse får vi boliger til hjemløse og udsatte borgere, som normalt ikke passer ind i et traditionelt bomiljø – populært sagt skæve boliger til skæve eksistenser. Her har vi et kæmpe efterslæb i København. I København skal vi have plads til alle, også dem som ikke lige passer ind i en traditionel bedsteborgerlig ramme”, siger Mia Nygaard.

På teknik- og miljøområdet glæder ordfører Bo Normander sig over, at København fortsætter det grønne spor med fokus på klima og grøn transport: ”Jeg vil specielt fremhæve færdiggørelsen af Gasværksvej, som vi har fundet 3 millioner kroner til. Der er genopretningen af Harestrup Å, som ikke kun er en del af kommunens spildevandsplan, men som også vil sikre badevandskvalitet ved Valbyparken. Så er der pengene til Københavns værtskab i 2014 som Europas miljøhovedstad – European Green Capital Award – pengene til forbedret luftkvalitet og så pengene til endnu en cykelpakke. Det er for mig vigtigt, at vi fortsat prioriterer at skabe en grøn udvikling i København med bedre plads til cykler, byliv og mennesker. Det mener jeg, at vi gør med aftalen her”, siger Bo Normander.

Som kultur- og fritidsordfører hæfter Lartey Lawson sig ved, at der blev fundet penge til et kulturcenter på Kildevældskolen på Østerbro og til idrætshaller ved Energicenter Voldparken og Lundehusskolen. Alle sager som den radikale ordfører har arbejdet for: ”Kultur- og fritidslivet er i en by som København alfa og omega, og jeg er meget opmærksom på den konkrete forskel som kulturelle tiltag kan have lokalt i København. Her halter vi nogle steder bagefter, og netop på de tre steder her har vi haft et efterslæb. Derfor er jeg meget tilfreds med, at Østerbro, Energicenter Voldparken og Lundehusskolen kom med i aftalen”, siger Lartey Lawson.

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev summerer det samlede budgetforlig op: ”Jeg er glad for den her brede aftale, hvor vi både prioriterer vækst og velfærd. Vi forbedrer erhvervslivets rammevilkår, vi skaber flere jobs, og vi styrer mod et grønnere og en mere levende storby med flere visionære projekter. Samtidig øger vi velfærden, vi skaber det nødvendige grundlag for at gennemføre skolereformen, og vi giver de ledige et gevaldigt løft. Det er flot.”


Yderligere kommentarer:

  • Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev via pressechef Ole Larsen 40 46 16 68, olelarsen@bif.kk.dk
  • Kasper Johansen, gruppeformand, sundheds- og omsorgsordfører 60 10 10 35
  • Mia Nyegaard, politisk ordfører, børne- og ungdomsordfører og socialordfører 20 97 89 14
  • Bo Normander, teknik- og miljøordfører 20 87 19 33
  • Lartey Larwson, kultur- og fritidsordfører 26 60 64 78

Budgetaftalens aftaletekst kan i nær fremtid ses på Københavns Kommunes hjemmeside