Nemmere adgang til hospitalerne i Hovedstaden

København og især Københavns omegn er planlagt ud fra bilisters behov i de glade 60’er og 70’er, som på trods af hippier og hashtåger, handlede mest om forbrug og materielle goder. Alle skulle have villa, Volvo og vovhund – og hurra for det i øvrigt.

Vi står i dag med en masse hospitaler, uddannelsesinstitutioner, byområder og arbejdspladser som på ingen måder er knyttet til ordentlig kollektiv trafik
Lars Richard Rasmussen

I dag er mantraet skiftet til bæredygtighed og grønne løsninger, og vi står med en masse hospitaler, uddannelsesinstitutioner, byområder og arbejdspladser som på ingen måder er knyttet til ordentlig kollektiv trafik, endsige tilgængelige som cyklist. Det kan ligefrem være umuligt at komme ind i nogle af Vestegnens industriområder som cyklist, da de alle er omgivet af motorveje/motortrafikveje, hvor der ikke må køre cyklister.

Hospitalerne i Hovedstaden med tusindvis af patienter, pårørende og medarbejdere bør komme på skinnenettet. Løsningen ligger faktisk lige for! En metrolinje fra Herlev over Brønshøj og Bispebjerg, igennem byen og ud af Amagerbrogade til Indenrigslufthavnen. Det er en investering på ca. 30 mia. kr., men så får man gjort ikke bare Hovedstadens hospitaler (Herlev, Glostrup via letbanen, Bispebjerg, Rigshospitalet og Amager Hospital) lettilgængelige for andre end bilister, man får også lukket nogle af mørkehullerne i København, når det kommer til kollektiv trafik. Nemlig Tingbjerg, Brønshøj, Nordvest, Nørrebrogade og Amagerbrogade.Faktisk alle nogle af Københavns mest udsatte områder, med de svageste befolkningsgrupper og den højeste befolkningstæthed.

Alle erfaringer viser, at infrastrukturforbedringer og skinneforbindelser fører investeringer og højere mobilitet med sig til gavn for især områder, der er marginaliserede.

Det er en voldsom investering, men det er en investering i byens fremtid, som kan betale sig. På store dele af strækningen kører allerede i dag overfyldte busser med masser af forsinkelser, der koster for samfundet. For slet ikke at tale om alle de bilister, der sidder i kø, eller spilder tid på at lede efter parkeringspladser.

Tid er penge, og sparet tid er sparede penge, der kan bruges til at udvikle nye fremtidssikrede løsninger til glæde for alle i vort samfund, og ikke kun dem, der har råd til bil.

Lars Richard Rasmussen
Af Lars Richard Rasmussen