Bilfri Nordhavn – Tør vi?

HAVNETUNNEL: Det synes naturgivent, at der skal en motorvej ud i Nordhavnen. Ellers vil ingen bo der, virksomheder ikke finde det attraktivt, og jorden vil ikke kunne sælges! Men kunne man vove sig til at tænke anderledes bare et sekund?

Hvad hvis Nordhavnen blev tænkt som en bilfri bydel? Det ligger lige for, da den jo kun er forbundet ved en enkelt vej. Der bliver anlagt en metro derud, og alle vil være i gåafstand af den, såfremt man gør det lidt intelligent.

Det ville kræve et mentalitetsskifte for mange ikke at kunne have sin bil stående lige udenfor havelågen. For nogle lyder det som Paradis, for andre lyder det som Helvede. Gør det noget? Er meningen med byudvikling ikke at lave en by for alle? Og resten af byen er trods alt for biler.

I lokalplanen for Nordhavn er målet at opnå en fordeling på trafikken, der hedder 1/3 biltrafik, 1/3 kollektiv trafik og 1/3 cyklisme. Det svarer til bilfordelingen i København (1/3 af indbyggere med bil, 2/3 uden bil). Det er uambitiøst, at man fastholde en bilanvendelse på samme niveau i en bydel, der skal være klar 20-30 år fra nu. En visionær Nordhavn som bilfri bydel ville for mange være så meget mere attraktivt at slå sig ned i – for familier som virksomheder. Naturligvis skal der være plads til at komme ind med bil, men niveauet kunne være 9/10 kollektiv trafik/cyklisme og 1/10 bilisme.

Måske grundpriserne faktisk ville blive højere, hvis det var en bilfri bydel?

Lars Richard Rasmussen
Af Lars Richard Rasmussen

Bragt i Østerbro Avis, 20. marts 2013