Offentlighedsloven er på ingen måde radikal politik

Debatindlæg af Pernille Boye Koch i Politiken 9. december 2012

I begyndelsen af oktober måned blev der indgået et forlig om en ny offentlighedslov mellem regeringen, V og K. Det er en aftale, som er i direkte modstrid med radikal politik. Kun få uger inden forliget vedtog det radikale landsmøde en resolution, der utvetydigt slog fast, at partiet skulle arbejde imod præcis de indskrænkninger af mulighederne for aktindsigt, der nu bliver virkelighed. Radikale var imod en ny regel om undtagelse af dokumenter til brug for ministerbetjening og imod en ny regel om undtagelse af kommunikation mellem ministre og folketingsmedlemmer, fastslog et enigt radikalt bagland.

Nu har vi selv fået magten, og så er principperne om åbenhed, transparens og kontrol med magthaverne åbenbart ligegyldigePernille Boye Koch

Da et stort set identisk forslag blev diskuteret i Folketinget i 2010-2011, var Radikale Venstre da også kritiske over for de skitserede indskrænkninger. Dengang var vi i opposition og skulle forholde os til et lovforslag fremsat af justitsminister Lars Barfoed. Nu har vi selv fået magten, og så er principperne om åbenhed, transparens og kontrol med magthaverne åbenbart ligegyldige. Nogen kunne måske indvende, at Radikale vel kan være blevet underkendt internt i regeringen, og at ”aben” derfor i stedet kan placeres hos S og SF. Men også disse to partier var kritiske over for ministerbetjeningsreglen, da VK-regeringen fremsatte den, så den forklaring holder ikke.

Aftalen er derfor en pinlig sag for hele regeringen. Specielt fordi man i regeringsgrundlaget markedsfører sig på principper om god regeringsførelse. Offentlighedsloven er en slags grundlov for den offentlige administration og repræsenterer befolkningens og mediernes mulighed for at få indsigt i og kontrollere magten. Der mangler svar på, hvorfor det er så nødvendigt at hemmeligholde dokumenter, som efter de nuværende regler er genstand for indsigt. Det er dokumenteret af nogle af Danmarks Cavlingpris-vindere, at en lang række af de seneste års skandalesager ikke ville være blevet afdækket, hvis man havde været undergivet de regler, som nu bliver indført, så konsekvenserne er omfattende.

Det eneste aftaleparterne henholder sig til, er hensynet til ”fri politisk rådgivning”, som i højere grad skal tilgodeses. Men når jeg kigger på sagerne om f. eks. Jægerbogen, betaling af privathospitaler, statsløses ret til statsborgerskab og fangeudleveringerne i Afghanistan, har jeg ærlig talt svært ved at se, at der er brug for at give den fri politiske rådgivning mere råderum på bekostning af mulighederne for at se magten i kortene og forhindre magtmisbrug.

Så meget for principperne om demokratisk inddragelse, høringer og offentlig debat!Pernille Boye Koch

For at gøre tragedien komplet er selve processen i forbindelse med forliget om offentlighedsloven i direkte modstrid med principper om god regeringsførelse. For de fleste kom aftalen som et lyn fra en klar himmel, for forhandlingerne var foregået i al hemmelighed! Så sent som dagen inden forliget – til Folketingets åbning – blev regeringens lovprogram offentliggjort, og heraf fremgik det, at et lovforslag om en ny offentlighedslov først ville blive fremsat i marts 2013. Dagen efter kunne man så præsentere en fiks og færdig aftale, som det er meget naivt at tro der kan rykkes særlig meget ved, når selve lovforslaget skal behandles i folketingssalen i det nye år. Så meget for principperne om demokratisk inddragelse, høringer og offentlig debat!

Med sin pinlige retræte har den nye regering forpasset chancen for, at Danmark fortsat er i front, når det kommer til åbenhed, transparens og demokratisk kontrol. Hvis man havde holdt fast i de synspunkter, man havde inden valget, kunne man snildt have gennemført en ambitiøs og moderne offentlighedslov med partierne LA, DF og Enhedslisten. I stedet går man i ét med taburetten og spiller magtens spil. Til skade for demokratiet og til skade for troværdigheden.

Pernille Boye Koch ved demonstrationen imod den nye offentlighedslov. Christiansborg slotsplads
Pernille Boye Koch ved demonstrationen imod den nye offentlighedslov. Christiansborg slotsplads