Hovedstadens radikale: Aftalen om Offentlighedsloven skal ikke underløbes

Den radikale hovedbestyrelse i Hovedstaden udtaler:

Aftalen om Offentlighedsloven skal ikke underløbes

Hovedstadens Radikale Venstre er foruroligede over de udkast til en ny § 24 i Offentlighedsloven, som har været fremme i dagspressen, da den ikke ser ud til at leve op til dén politiske aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative, som blev fremlagt 3. oktober, og da den i øvrigt er i direkte modstrid med resolutionen “Nej til indskrænkninger i adgangen til aktindsigt”, som blev vedtaget på landsmødet i 2012.

Den politiske aftale siger, at dokumenter, som er udfærdiget til betjening af ministre af ministeriets underordnede myndigheder, kun undtagelsesvist skal holdes hemmelige, og det afspejles ikke af den foreløbige formulering af § 24, ligesom Justitsministeriet tidligere har bekræftet, at heller ikke lovens §§ 28-29 skulle afspejle et et princip om hemmeligholdelse som en undtagelse.

For at sikre, at der bliver etableret en praksis, der lever op til aftalens hensigt om udbygning af åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning, opfordrer vi hermed den radikale folketingsgruppe til at få præciseret lovteksten og bemærkningerne, så det klart kommer til at fremgå, at hemmeligholdelse skal være undtagelsen og ikke reglen.

Det bør således fremgå, at hemmeligholdelsen kun skal gælde dokumenter, der er modtaget fra andre myndigheder OG er skrevet direkte til ministeren OG alene indeholder rent politisk rådgivning vedrørende fremadrettede politiske initiativer.

Udtalelsen er vedtaget enstemmigt på mødet 12. december 2012. Kommentarer: Formand Vivian Heinola, 28 94 56 28, v.heinola@gmail.com