Reportage: BLUS PÅ LAMPEN

Af Hanne Frøyr

D. 3. november blev den tredje paneldebat i rækken af debatter, hvor aspiranterne til BR præsenterer sig inden kandidatopstillingen afholdt.

Denne gang deltog: Andre Just Vedgren, Dorthe Kjerulf, Lars Richard Rasmussen, Jesper Bintos og Lartey Lawson.

Fem engagerede personer med stor lyst til at blive kommunalpolitikere sad på de høje stole i K20 og der var godt fyldt op af interesseredde tilhørere.

Aftenen forløb efter den skabelon, som er lagt for samtlige debatter, og vi lagde derfor ud med fællespisning omkring langbordet, og den første time kunne minde om en god aften på ”Mændenes Hjem”.

Jesper Bintos havde medbragt en ekstra lyskilde, så deltageren ikke sank hen i mørke og godt oplyste kunne aftenens debat starte med, at hver af aspiranterne præsenterede sig.

Andre Just Vedgren, fortalte bl.a. om de erfaringer han har haft ved at være blandt de første indflyttere i Ørestaden, hvor de lavede byhaver. Han er medlem af Lokaludvalget Amager-Vest og fokuserer blandt andre ting på byplanlægning.

Lartey Lawson.fortalte om sine erfaringer som formand for skolebestyrelsen på Kildevældsskolen og de tiltag, der er fulgt med det, om hans engagement i Østerbro Lokalråd, byfornyelsen på ydre Østerbro og som suppleant i BR. Hans mærkesager tæller skolepolitik og den videre udslusning til ungdomsuddannelser.

Dorthe Kjerulf bor i Vanløse og har sit arbejde på Frederiksberg Rådhus. Hendes mærkesager er bl.a. aktive byrum med plads til gruppen af 10-16 årige, P-forhold i kommunen og turisme.

Jesper Bintos er svensker som bor i København. Hans vigtigste ”dalarhest” er, at der skal fokuseres på de muligheder, der er i hele Øresundsregionen, så der ikke tænkes snævert i kommune-/ landegrænser, og så har han fokus på at ” der skal være plads til alle” og at beskæftigelsesindsatsen skal tænkes bredere.

Lars Richard Rasmussen fortalte om sin opvækst, som var grunden til, at han er blevet social-liberal og politisk interesseret, og så talte han om trafik, om arbejdstiltag, om erhvervsudvikling, om turisme og om drengene som kræver, at der gøres noget særligt for.

Jes Tiedemann og Brian Fabricius var aftenens veloplagte ordstyrere, og de trak spørgsmål fra ”hatten”, som deltagerne besvarede efter allerbedste evner. Spørgsmål som : ” Hvordan får vi københavnerne til at cykle mere ?”,

”Hvor vigtige er kommunale skattelettelser for dig?” ”Hvordan vil du løse trængselsproblemerne?” ”Hvad er din holdning til den lektiefrie skole?”

”Skal der være Metro til Brønshøj?” og ” Hvad skal dit bidrag til valgkampen være, hvis du ikke bliver kandidat?”.

Den sidste runde er fra ” Virkelighedens Verden” hvor aspiranterne skal forestille sig, at de er BR-gruppen, som skal tage stilling til dagsordensforslag, som har været stillet. Kasper Johansen fra BR blev bedt om at evaluere gruppearbejdet, og han gav udtryk for, at det havde været sjovt at overvære. Han gav konstruktiv kritik og forklaringer på forhold, som gør sig gældende i arbejdet. Alle lyttede eftertænksomt, og det gav alle et interessant indblik i, hvordan der arbejdes på Rådhuset.

På denne måde blev også denne aften både en præsentation af aspiranterne og en mulighed for aspiranterne til at få lidt mere indblik i, hvad det er for udfordringer kommunalpolitikere stilles overfor.

Dette indlæg er gemt under Arrangementer og tagget med .
Paneldebat i K20
Paneldebat i K20