Hovedstadens Radikale ønsker parlamentarisk styre i København

Hovedstadens Radikale Venstre støtter op om regeringens ønske om at effektivisere forvaltningen i Københavns Kommune, men minder om, hvad der bør den væsentligste del af en reform: indførelse af parlamentarisk styre.

Vi ønsker derfor at regeringen lader sig inspirere af Oslos gode erfaringer med at indføre parlamentarisme og flertalsstyre – og dermed styrker demokratiet ved at styrke gennemskueligheden og skabe et klarere politisk ansvar for byens styre. Hvilket har været vedtagen radikal politik i en årrække.

Vedtaget ved årsmødet i Hovedstadens Radikale Vælgerforening 14. april 2012