Radikale Venstre stoler. Også på borgerne.

Hovedstadens Radikale Venstres hovedbestyrelse vedtog på mødet 25. januar denne udtalelse:

Den radikale hovedstadsforenings Hovedbestyrelse er tilfreds med starten på – og den stærke fokus på – den økonomiske genopretning, men vælgerforeningen ønsker, at partiets folketingsgruppe og ministre fastholder partiets traditionsrige og velbegrundede frihedslinje, der bygger på tillid til borgerne og så lidt kontrol som muligt med borgernes private valg og livsførelse og virksomhedernes formelle strukturer.

Vi siger nej til forbudsvejen og central styring og ønsker i stedet dialog, oplysning og fokus på debat om f.eks. skadelige rusmidler, og vi ønsker, at partiets folketingsgruppe og ministre holder fast i de beslutninger om disse spørgsmål, som landsmøde efter landsmøde har stillet sig bag.

Dette indlæg er gemt under Udtalelser.