Mindretal skal kunne kræve undersøgelser

Hovedstadens Radikale Venstres hovedbestyrelse vedtog på mødet 25. januar denne udtalelse:

Radikale Venstre skal arbejde for, at mindretal i Folketinget sikres adgang til at kræve undersøgelser af politiske skandalesager og dermed af potentielt problematiske forhold i statsadministrationen og ved regeringsførelsen.

I den forbindelse skal Radikale Venstre arbejde for, at der udarbejdes nærmere analyser, der kan belyse undersøgelsesformer og parlamentshøringer i landene omkring os, med henblik på at afgøre, hvilken præcis udformning undersøgelsesinstrumentet skal have.

Det er afgørende, at der tilvejebringes en fleksibel undersøgelsesform, der hurtigt kan afdække problematiske forhold i den offentlige forvaltning med henblik på at sætte en stopper for eventuel ulovlig eller uetisk administration, der kan dokumentere eventuelle systemfejl og forebygge videreførelse af uhensigtsmæssig praksis og forvaltningskultur.